POTLOOD gezocht

Titel: Potlood gezocht

Materiaal: Potlood tekening op muur

2014

Geduurende dit project heb ik zoveel mogenlijk potloden verzameld doormiddel van advertenties, socialmedia poost, oproepen ect. Uit heel het land kreeg ik potloden opgestuurd waarmee ik per potlood 1 lijn op de muur tekende. Geduurende de expostie groeide te tekening en stapel potloden. Veel mensen stuurde een persoonlijk briefje/verhaal mee met het potlood. Ik dacht dat ik veel om mijn eigen  "lievelings"potloden gaf, maar het blijkt dat veel mensen 'iets' met een potlood hebben. Alle potloden en bijbehorende brieven exposeerde ik in vitrines.